jméno telefon č. dveří e-mail

Mgr. Lenka Ludvíková, vedoucí oddělení

386 804 215

725 500 267

208 ludvikoval@c-budejovice.cz

Mgr. Štěpánka Dragounová,vedoucí úseku SPOD-obvody

386 804 244

702 168 538

207 dragounovas@c-budejovice.cz

Hana Pecková,vedoucí úseku náhradní rodinné péče

386 804 211

212

peckovah@c-budejovice.cz

Mgr. Jitka Sklenářová,vedoucí úseku kurately pro mládež

386 804 246

208

sklenarovaj@c-budejovice.cz

Ing. Soňa Doubková, Systém včasné intervence, administrativa

386 804 224 205 doubkovas@c-budejovice.cz 

PhDr. Jaroslava Skálová, psycholog

601 334 372

207a skalovaj@c-budejovice.cz 

 

Úsek SPOD-obvody

jméno telefon č. dveří e-mail
Mgr. Štěpánka Dragounová, vedoucí úseku 386 804 244 205 dragounovas@c-budejovice.cz
Bc. Nikola Bauerová  386 804 220 207 bauerovan@c-budejovice.cz
Bc. Denisa Dao 386 804 242 205 Daod@c-budejovice.cz
Bc. Zuzana Hrdličková, DiS. 386 804 233 201 hrdlickovaz@c-budejovice.cz
Bc. Andrea Jakschová 386 804 203 204 jakschovaa@c-budejovice.cz
Mgr. Monika Klírová 386 804 236 201 klirovam@c-budejovice.cz
Mgr. Radka Kolářová 386 804 209 204 kolarovar@c-budejovice.cz
Bc. Erika Křížová 386 804 232 206 krizovae@c-budejovice.cz
Mgr. Eva Kuzbová 386 804 204 203 kuzbovae@c-budejovice.cz
Mgr. Renata Musilová 386 804 208 214a musilovar@c-budejovice.cz
Mgr. Věra Pagačová 386 804 202 202 pagacovav@c-budejovice.cz
Mgr. Ludmila Poláčková 386 804 214 206 polackoval@c-budejovice.cz
Mgr. Radmila Ptáčková, DiS. 386 804 238 202 ptackovar@c-budejovice.cz
Bc.Renata Tibitanzlová 386 804 205 203 tibitanzlovar@c-budejovice.cz
Mgr. Jana Tichá 386 804 222 214 tichaj@c-budejovice.cz
Bc. Šárka Vachutová 386 804 245 214a vachutovas@c-budejovice.cz
Mgr. Klára Vansová 386 804 247 202 vansovak@c-budejovice.cz
Mgr. Markéta Vlnatá  386 804 225 205 vlnatam@c-budejovice.cz


Pracovníky úseku SPOD - obvody kontaktujte dle místa trvalého bydliště dítěte v Českých Budějovicích nebo obce, ve které žijete a je ve správním obvodu Českých Budějovic. V případě nedostupnosti místně příslušného pracovníka kontaktujte vedoucí úseku Mgr. Štěpánku Dragounovou.

 

Úsek náhradní rodinné péče

jméno telefon č. dveří e-mail
Hana Pecková, vedoucí úseku           386 804 211 212 peckovah@c-budejovice.cz
Mgr. Lenka Bouchalová 386 804 206 212 bouchaloval@c-budejovice.cz 
Mgr. Gabriela Břečková 386 804 219 211 breckovag@c-budejovice.cz 
Hana Červená 386 804 227 214a cervenah@c-budejovice.cz 
Mgr. Lucie Dušáková 386 804 240 210 dusakoval@c-budejovice.cz
Bc. Alena Mesárošová 386 804 248 210 mesarosovaa@c-budejovice.cz
Mgr. Iva Mráčková 386 804 207 211 mrackovai@c-budejovice.cz
Mgr. Martina Ramešová,PhD. 386 804 226 211 ramesovam@c-budejovice.cz     
Bc. Marcela Slipková 386 804 212 211 slipkovam@c-budejovice.cz 


Pracovníky úseku Náhradní rodinná péče kontaktujte dle lokality v Českých Budějovicích, ve které bydlíte, nebo dle obce v SO ORP ČB, ve které žijete.

 

Úsek kuratela pro mládež

jméno telefon č. dveří e-mail
Mgr. Jitka Sklenářová, vedoucí úseku 386 804 246 209a sklenarovaj@c-budejovice.cz 
Mgr. Johana Bürgerová, DiS. 386 804 217 209 burgerovaj@c-budejovice.cz 
Bc. Iva Šašková 386 804 218 209 saskovai@c-budejovice.cz
Mgr. Simona Jírová 386 804 223 209a jirovas@c-budejovice.cz  
Mgr. Pavla Kordíková 386 804 221 209b kordikovap@c-budejovice.cz
Mgr. Marie Válková 386 804 216 209b valkovam@c-budejovice.cz 


Pracovníky úseku Kuratela pro mládež kontaktujte dle data narození dítěte (pokud bydlíte v ČB) nebo dle obce v SO ORP ČB, ve které žijete.

 

Nejbližší akce

Probíhá anketa

Myslíte si, že město České Budějovice je přátelské rodině?

V rámci článku: O projektu

Hlasovat