(+420) 386 801 623
jméno telefon č. dveří e-mail

Mgr. Eva Kuzbovávedoucí oddělení, 

koordinátorka Systému včasné intervence

386 804 201 208 kuzbovae@c-budejovice.cz

Mgr. Štěpánka Dragounová,vedoucí úseku SPOD-obvody

386 804 244 206 dragounovas@c-budejovice.cz

Hana Pecková,vedoucí úseku náhradní rodinné péče

386 804 211

212

peckovah@c-budejovice.cz

Mgr. Lenka Ludvíková,vedoucí úseku kurately pro mládež

386 804 215

208

ludvikoval@c-budejovice.cz

Ing. Soňa Doubková, Systém včasné intervence, administrativa

386 804 224 205 doubkovas@c-budejovice.cz 

PhDr. Jaroslava Skálová, psycholog

386 804 240

601 334 372

207a skalovaj@c-budejovice.cz 

 

Úsek SPOD-obvody

jméno telefon č. dveří e-mail
Mgr. Štěpánka Dragounová, vedoucí úseku 386 804 244 205 dragounovas@c-budejovice.cz
Bc. Radka Bolhová 386 804 236 201 bolhovar@c-budejovice.cz
Mgr. Lucie Dušáková 386 804 225 207 dusakoval@c-budejovice.cz
Bc. Karolína Dvořáková 386 804 237 210 dvorakovak@c-budejovice.cz
Mgr. Petra Fraňková 386 804 242 203 frankovap@c-budejovice.cz
Bc. Zuzana Hrdličková, DiS. 386 804 233 201 hrdlickovaz@c-budejovice.cz
Olga Jirků 386 804 203 204 jirkuo@c-budejovice.cz
Mgr. Jana Kortišová 386 804 220 205 kortisovaj@c-budejovice.cz 
Bc. Anna Králová, DiS. 386 804 214 206 kralovaa@c-budejovice.cz
Mgr. Věra Pagačová 386 804 202 202 pagacovav@c-budejovice.cz
Mgr. Dana Polenová 386 804 209 210 polenovad@c-budejovice.cz
Mgr. Radmila Ptáčková, DiS. 386 804 238 202 ptackovar@c-budejovice.cz 
Mgr. Iva Mráčková 386 804 232 206 mrackovai@c-budejovice.cz 
Mgr. Renata Musilová 386 804 208 214a musilovar@c-budejovice.cz
Mgr. Ladislav Soldán 386 804 240 207 soldanl@c-budejovice.cz
Mgr. Marta Sýkorová 386 804 204 204 sykorovam@c-budejovice.cz
Drahomíra Šohájková 386 804 205 203 sohajkovad@c-budejovice.cz
Mgr. Jana Tichá 386 804 222 214 tichaj@c-budejovice.cz
Mgr. Klára Vansová 386 804 247 202 vansovak@c-budejovice.cz
Bc. Jaroslav Vlach 386 804 245 205 vlachj@c-budejovice.cz


Pracovníky úseku SPOD - obvody kontaktujte dle místa vašeho bydliště v Českých Budějovicích nebo obce, ve které žijete a je ve správním obvodu Českých Budějovic. V případě nedostupnosti místně příslušného pracovníka kontaktujte vedoucí úseku Mgr. Štěpánku Dragounovou.

 

Úsek náhradní rodinné péče

jméno telefon č. dveří e-mail
Hana Pecková, vedoucí úseku           386 804 211 212 peckovah@c-budejovice.cz
Mgr. Lenka Bouchalová 386 804 206 212 bouchaloval@c-budejovice.cz 
Mgr. Gabriela Břečková 386 804 219 211 breckovag@c-budejovice.cz 
Hana Červená 386 804 227 214a cervenah@c-budejovice.cz 
Mgr. Milan Kolář 386 804 207 212 kolarm@c-budejovice.cz
Mgr. Martina Ramešová,PhD. 386 804 226 211 ramesovam@c-budejovice.cz     
Bc. Marcela Slipková 386 804 212 211 slipkovam@c-budejovice.cz 


Pracovníky úseku Náhradní rodinná péče kontaktujte dle lokality v Českých Budějovicích, ve které bydlíte, nebo dle obce v SO ORP ČB, ve které žijete.

 

Úsek kuratela pro mládež

jméno telefon č. dveří e-mail
Mgr. Lenka Ludvíková, vedoucí úseku  386 804 215 208 ludvikoval@c-budejovice.cz
Mgr. Marie Bártová 386 804 216 209b bartovama@c-budejovice.cz 
Mgr. Johana Bürgerová, DiS. 386 804 217 209 burgerovaj@c-budejovice.cz 
Mgr. Michaela Felendová  386 804 218 209 felendovam@c-budejovice.cz
Mgr. Simona Jírová 386 804 223 209a jirovas@c-budejovice.cz  
Mgr. Pavla Kordíková 386 804 221 209b kordikovap@c-budejovice.cz
Mgr. Jitka Sklenářová 386 804 246 209a sklenarovaj@c-budejovice.cz 


Pracovníky úseku Kuratela pro mládež kontaktujte dle data narození dítěte (pokud bydlíte v ČB) nebo dle obce v SO ORP ČB, ve které žijete.

 

Nejbližší akce

Probíhá anketa

Myslíte si, že město České Budějovice je přátelské rodině?

V rámci článku: O projektu

Hlasovat