Zřizovatelé škol mohou do vánoc žádat o podporu na rok 2016

Výzvou s finančním objemem 300 milionů korun určenou pro rok 2016 pokračuje Fond rozvoje výukových kapacit mateřských a základních škol s cílem dlouhodobé podpory vázané na demografický vývoj.

Termín ukončení aktuální výzvy, která byla vyhlášena 15. října, je 21. prosinec 2015. Vyhodnocení žádostí pak proběhne do konce března příštího roku. O finanční podporu mohou žádat zřizovatelé základních a mateřských škol, jako jsou obce, svazky obcí, příspěvkové organizace vykonávající činnost mateřských a základních škol či školské právnické osoby zřizované svazkem obcí. 

Výše poskytnuté dotace se pohybuje v minimální částce 2 miliony korun, maximální podpora jednoho projektu je pak 30 milionů korun. Výzva počítá se spoluúčastí žadatele ve výši 15% z celkových nákladů projektu. V rámci hodnocení žádostí bude zohledněno zacílení na připravované výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Program „Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky“, který je realizován od roku 2014, předpokládá do roku 2021 s rozdělením částky ve výši 1,5 miliardy korun.

Další informace k probíhající výzvě naleznete na odkazu:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/fond-rozvoje-kapacit-materskych-a-zakladnich-skol

 

Zdroj: MŠMT

Informační bulletin

Pravidelný bulletin se souhrnem zajímavostí a informací z oblasti rodiny
Chci se odhlásit z odběru

Probíhá anketa

Myslíte si, že město České Budějovice je přátelské rodině?

V rámci článku: O projektu

Hlasovat