Žena Českobudějovicka 2017 je známa

1. června 2017 v průběhu slavnostního galavečera MÓDA Fashion Day/s proběhlo vyhlášení Ženy Českobudějovicka pro rok 2017. Stala se jí paní Milena Urbanová, zakladatelka spolku Autisté jihu, z.s. a zakladatelka a ředitelka společnosti Auticentrum o.p.s. Vítězku vyhlásil Mons. Vlastimil Kročil, diecézní biskup, společně s primátorem města Jiřím Svobodou. Kromě květiny a šerpy čekaly na vítězku další dárky. 

   


 

Vítězku, paní Milenu Urbanovou, vyzpovídal následně Miroslav Bína. 

Milena Urbanová:  Autistické děti do léčebny nepatří

Se skupinou rodičů dětí s autismem založili v roce 2010 spolek Autisté jihu, který pro tyto rodiny nabízel volnočasové aktivity. Později iniciovala založení organizace Auticentrum, o. p. s., které aktuálně poskytuje sociální služby 75 klientům. Za rozvoj služeb pro děti s autismem převzala 1. června 2017 ocenění v anketě Žena českobudějovicka 2017.

 

Co Vás vedlo k založení spolku, který nabízí volnočasové aktivity pro autistické děti? Proč nemohou využívat běžné nabídky volnočasovek?

Na počátku byla snaha rodičů změnit tíživou situaci rodin pečujících o dítě s autismem na jihu Čech. Mnoho rodin žilo v sociální izolaci, nemohly najít vhodnou školu pro své dítě, z důvodu jeho „nestandartního“ chování jej nemohly zapojit do běžných volnočasových aktivit, na rodiče bylo okolím nahlíženo jako na neschopné své dítě vychovávat. Problematická byla i situace sourozenců dětí s autismem, pro které bylo velmi těžké pochopit, proč se jejich sourozenec chová jinak. Mnoho rodičů přišlo v důsledku náročné péče o dítě s autismem o práci, z rodiny odešel jeden z partnerů nebo v důsledku každodenní náročné péče bez možnosti oddychu jeden z partnerů závažně onemocněl. Děti s autismem byly dlouhodobě umisťovány do psychiatrických léčeben místo toho, aby se řešila jejich situace ve škole, v zařízení, podpořila se rodina, která neměla dostatek odborných znalostí pro péči o dítě s autismem. Rodiny pouze přežívaly v pocitech beznaděje, chyběly vhodné terapie, sociální služby, pochopení a tolerance okolí…

 

Postupně jste služby pro autisty profesionalizovali…

Po několika letech pořádání aktivit pro děti s autismem bylo jasné, že spolek nemůže odborně ani finančně zajistit vhodné služby a terapie pro osoby s autismem. Odborníci věnující se problematice autismu v jižních Čechách chyběli, zařízení sociálních služeb nechtěla tyto osoby z důvodu jejich neobvyklého chování přijímat do péče. Právní forma obecně prospěšné společnosti se nám v té době jevila jako nejvhodnější pro registraci sociálních služeb. Zároveň tak byla vyjasněna úloha spolku jako organizace komunitního typu podporující celé pečující rodiny, vč. sourozenců, v každodenní péči o dítě s autismem a úloha Auticentra, o.p.s. jako poskytovatele sociálních služeb, jehož základem je stabilní tým pracovníků, kteří jsou schopni odborně pokrýt široké spektrum autistických poruch.

 

Jak široké spektrum autistických dětí máte v péči?

Cílovou skupinou jsou klienti ve věku od 1 roku do 45 let. Služby poskytujeme celému spektru poruch od nejtěžších, kdy člověk s autismem nekomunikuje verbálně ani neverbálně, nenavazuje žádné sociální kontakty, jeho kognitivní funkce -  příjem informací (vnímání) a jejich vyhodnocování jsou těžce narušeny, v důsledku čehož dochází často k velmi problémovému a nezvladatelnému chování, až po osoby s Aspergerovým syndromem, které mají na první pohled méně obtíží s řečí, často mají nadprůměrnou inteligenci, avšak z důvodu poruchy autistického spektra mají potíže ve společenských vztazích, v komunikaci.

Služby jsou individuálně přizpůsobeny věku a hloubce poruchy. Naši pracovníci jsou proškoleni v metodách práce s osobami s autismem, stále se vzdělávají a hledají nové možnosti, jak těmto klientům porozumět, podpořit jejich komunikační schopnosti, rozvoj osobnosti, a pokud je to možné i jejich začlenění do společnosti. V současnosti poskytujeme sociálně aktivizační služby (volnočasové a socioterapeutické činnosti, např. nácviky sociálně komunikačních dovedností, logopedii, strukturované učení, výtvarnou a keramickou dílnu, muzikoterapii, práci s iPady, terapeutickou pracovní dílnu, pohybové aktivity) a víkendové odlehčovací pobyty.

 

Jakou další pomoc byste aktuálně uvítali? S čím se aktuálně potýkáte?

Aktuálně se potýkáme s úpravou zahrady u Auticentra. Zahrada má nízký plot a umožňuje nevítané návštěvy bezdomovců, kteří zde byli zvyklí přespávat. Zahradu bychom rádi přizpůsobili pro lidi s autismem, vybudovali zde hřiště, cestičky, smyslové chodníky, prostor s tekoucí vodou, osvětlení, zasázeli vhodné rostliny. Venkovní prostor je pro nás zásadní, neboť mnozí lidé s autismem mají potíže pobývat delší dobu v uzavřeném prostoru, pobytem venku tak můžeme předejít jejich afektům nebo jim umožnit pohybové aktivity, které jinde z důvodu svého postižení dělat nemohou.

 

Jaké máty plány do budoucna?

V budoucnu bychom rádi vybudovali denní stacionář pro dospělé osoby s poruchou autistického spektra a následně celoroční pobytové zařízení. To je však závislé na získání finančních prostředků na opravu dalších dvou pavilonů, které se v objektu na Plzeňské v ČB nacházejí. Jelikož při přestavbě pavilonů by se jednalo řádově o desítky milionů korun, víme, že to nebude jednoduché. Chtěli bychom být příkladem „dobré praxe“, která směřuje k systémovému řešení problematiky autismu napříč všemi oblastmi (diagnostika, terapie, školství, rodina, sociální služby, zaměstnávání), a kterou lze realizovat na území jednotlivých krajů, příp. obcí.

Informační bulletin

Pravidelný bulletin se souhrnem zajímavostí a informací z oblasti rodiny
Chci se odhlásit z odběru

Probíhá anketa

Myslíte si, že město České Budějovice je přátelské rodině?

V rámci článku: O projektu

Hlasovat