Vláda dne 18.9.2017 schválila koncepci rodinné politiky

Vláda vyčlení pro obce 3 miliardy korun ročně na startovací byty pro rodiny s dětmi. Zavede také bezplatné školky a jesle - finanční dostupností chce navázat na garanci místní dostupnosti. Opatření by měla umožnit slaďování rodinného a profesního života.

Soubor 39 průřezových opatření v oblasti sociální a zdravotní  prošel 18. září 2017 těsnou většinou v podobě, kterou navrhlo MPSV. Jednotlivá opatření bude dále diskutovat meziresortní komise.

 „Schválená koncepce rodinné politiky dává jasnou vizi, jak českým rodinám pomoci … Jejím záměrem je podpořit všechny typy rodin bez rozdílu a ocenit jejich přínos pro společnost. Analyzuje aktuální situaci rodin v České republice a navrhuje řadu konkrétních opatření, jak ji zlepšit, včetně případných finančních dopadů na stát i rodiny“, uvedl předseda vlády.

Z navrhovaných opatření je jich již 12 schváleno a 4 prochází legislativních procesem.

 

Informační bulletin

Pravidelný bulletin se souhrnem zajímavostí a informací z oblasti rodiny
Chci se odhlásit z odběru

Probíhá anketa

Myslíte si, že město České Budějovice je přátelské rodině?

V rámci článku: O projektu

Hlasovat