Rodinné právo nově součástí občanského zákoníku

Nabytím účinnosti nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014, který začlenil rodinné právo, přestal platit stávající zákon o rodině.

Občanský zákoník nově upravuje některá ustanovení rodinného práva. Navrací také instituty, které naše právo již dříve znalo (např. osvojeni zletilého), a zároveň zavádí nové instituty, které se osvědčily v zahraničí (např. rodinný závod).

Brožura Ministerstva spravedlnosti shrnuje důležité změny týkající se rodiny v novém občanském zákoníku.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Informační bulletin

Pravidelný bulletin se souhrnem zajímavostí a informací z oblasti rodiny
Chci se odhlásit z odběru

Probíhá anketa

Myslíte si, že město České Budějovice je přátelské rodině?

V rámci článku: O projektu

Hlasovat