Radnice chce individuální přístup k ochraně dětí

Šest nových sociálních pracovnic posílilo sociálně právní ochranu dětí v Českých Budějovicích. Díky finanční podpoře Evropské unie magistrát zavádí do ochrany dětí a mládeže důležité standardy.

„Cílem je podpořit kvalitní, profesionální a individuální přístup k jednotlivým rodinám a dětem“, řekl náměstek primátora Petr Podhola a dodal, že „podpora ve výši téměř 4,5 milionů korun směřuje do rozvíjení odbornosti sociálních pracovníků a omezení syndromu vyhoření, který hrozí právě při výkonu pomáhajících profesí.“

Sociální pracovníci a další subjekty zúčastněné na ochraně dětí nově také nastaví spolupráci v rámci systému včasné pomoci, a společná setkání u kulatých stolů.

Konzultace podle Petra Podholy umožní projednat konkrétní situace ohrožených dětí a jejich rodin. „Například komu bude dítě svěřeno do výchovy, jaké bude výživné a jak bude upraven styk rodičů s dětmi. Sociálně právní ochrana totiž zastupuje zájmy nezletilých dětí v řízeních, kdy se o nich rozhoduje“, připomněl Petr Podhola.

Všichni sociální pracovníci již využívají služeb odborného dohledu a podpory, která pomáhá udržovat a rozvíjet kvalitu a účinnost výkonu ochrany dětí.

Projekt Podpora standardizace OSPOD České Budějovice (reg.č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00023) je financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Informační bulletin

Pravidelný bulletin se souhrnem zajímavostí a informací z oblasti rodiny
Chci se odhlásit z odběru

Probíhá anketa

Myslíte si, že město České Budějovice je přátelské rodině?

V rámci článku: O projektu

Hlasovat