Prvňáčci půjdou k zápisu

Zápisy do prvních tříd základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice se uskuteční ve čtvrtek 23. 1. a v pátek 24. 1. 2014 od 14:00 do 17:00 hodin. Ředitelé škol stanoví ve vyhlášení zápisu na obvyklých místech a na webových stránkách konkrétní časový rozvrh a potřebné doklady, které je třeba k přinést. K zápisu se musí dostavit děti, jež dovrší šesti let do 31. 8. 2014. Obecně platí, že přednost mají děti s trvalým bydlištěm v daném školském obvodu.
 
Školské obvody s uvedením všech ulic jsou obsaženy v příslušné vyhlášce zveřejněné na www.c-budejovice.cz. Každý se samozřejmě může přihlásit do libovolné školy podle vlastního výběru, ale vzhledem k možné naplněnosti nemusí být přijat do školního zařízení mimo svůj spádový obvod,“ řekl náměstek primátora Petr Podhola a dále upřesnil, že zápis do třídy pro mimořádně nadané děti bude už ve středu 22. 1. 2014 v Základní škole Máj II.
 
Každoročně  zákonní zástupci některých zapisovaných dětí  žádají odklad povinné školní docházky o jeden rok. Pro tyto děti existuje kromě pobytu dalšího roku v mateřské škole ještě další možnost, návštěva přípravné třídy. „Tato třída existuje již čtvrtým rokem v ZŠ a MŠ Baarova. Od září nově vznikne po jedné přípravné třídě v ZŠ Máj I a také v ZŠ Máj II. Informace  k zařazení dětí do těchto tříd získají rodiče dětí při zápise,“ poznamenal náměstek primátora Per Podhola a dodal, že zapisovat děti do přípravných tříd bude možné až do června.

Informační bulletin

Pravidelný bulletin se souhrnem zajímavostí a informací z oblasti rodiny
Chci se odhlásit z odběru

Probíhá anketa

Myslíte si, že město České Budějovice je přátelské rodině?

V rámci článku: O projektu

Hlasovat