Pěstouni se dočkají vyšších odměn

Dlouhodobí pěstouni dostanou od ledna 2018 více peněz. Odměna se jim zvýší až o 50 procent. Naopak přechodným pěstounům zůstane odměna ve stejné výši a zanikne jim nárok na čerpání rodičovského příspěvku.

K navýšení pěstounských dávek došlo v souvislosti s projednáváním novely zákona o státní sociální podpoře, kdy poslanci uplatnili pozměňovací návrhy, mimo jiné také v oblasti dávek pěstounské péče. Obdobně se navyšují odměny v případě, že pěstouni pečují o děti v různých stupních závislosti, o děti s nějakým handicapem. Tam dochází k navýšení o 10 až 12 tisíc korun a to v závislosti na konkrétním stupni závislosti dítěte“, říká Jana Jamrichová, z odd. ochrany práv dětí a náhr. rodinné péče MPSV.

  • Od prvního ledna dochází k navýšení odměny pro dlouhodobé pěstouny o čtyři tisíce korun v případě, že pečuje o jedno dítě, na dvanáct tisíc korun.
  • Při péči o dvě děti se odměna navýší o šest tisíc korun, tedy celkově na 18 tisíc.
  • Odměna osoby pečující o tři děti se zvyšuje o deset tisíc korun na celkových třicet tisíc.
  • Za každé další dítě svěřené do péče pak o šest tisíc korun.

Současně došlo ke zvýšení příspěvku na úhradu samotných potřeb dítěte a to plošně o 10 procent v závislosti na věku a zdravotním stavu dítěte.

K navýšení pěstounských dávek nedošlo již od roku 2013. „Je to jistá reakce na to, že se zvyšují potřeby dětí“, dodala Jana Jamrichová, podle které bylo navrhováno i zvýšení odměn u krátkodobých pěstounů, to však nebylo schváleno.

Aktuálně je v ČR přes 15 tisíc dlouhodobých pěstounů a osobně pečujících poručníků, z toho přes osm set pěstounů na přechodnou dobu, nebo tzv. krizových pěstounů. Prioritou však je pracovat s biologickou rodinou, aby děti nemuseli odcházet do jiných forem péče.

Zdroj: ČT24

 

Informační bulletin

Pravidelný bulletin se souhrnem zajímavostí a informací z oblasti rodiny
Chci se odhlásit z odběru

Probíhá anketa

Myslíte si, že město České Budějovice je přátelské rodině?

V rámci článku: O projektu

Hlasovat