Obětem trestných činů se nyní dostává bezplatné pomoci

Každou osobu, která se cítí být obětí spáchaného trestného činu, je třeba považovat za oběť, pokud nevyjde najevo opak nebo se nejedná o zcela zjevné zneužití postavení oběti podle zákona. Na postavení oběti nemá vliv, zda byl pachatel zjištěn nebo odsouzen.

 Zákon č. 45 /2013 Sb. – O obětech trestného činu je v účinnosti právě rok. V rámci projektu „Proč zrovna já“ hrazeného z dotací Evropské unie pomáhají i poradci Probační a mediační služby ČR lidem, kteří se ocitli v nelehké životní situaci, vyrovnat se s následky činu a vrátit se k běžnému způsobu života.

 Obětí trestného činu se rozumí člověk, jemuž byla nebo měla být způsobena majetková či nemajetková újma, anebo pokud se na jeho úkor pachatel trestného činu nezákonně obohatil.

Samostatnou kategorií jsou takzvaně zvlášť zranitelné oběti - děti, mentálně, fyzicky či psychicky postižení lidé anebo oběti sexuálních trestných činů. Mezi ně například patří i oběti domácího násilí a obchodování s lidmi. Zvlášť zranitelné oběti mají v rámci zákona zajištěnou vyšší míru podpory a práv.

 Služby obětem trestného činu jsou pro všechny klienty bezplatné a anonymní. Poradenství je nabízeno všem lidem bez ohledu na druh trestného činu nebo na stav trestního řízení.

 

 

 

 

Informační bulletin

Pravidelný bulletin se souhrnem zajímavostí a informací z oblasti rodiny
Chci se odhlásit z odběru

Probíhá anketa

Myslíte si, že město České Budějovice je přátelské rodině?

V rámci článku: O projektu

Hlasovat