(+420) 386 801 623

Obědová sbírka Dialogu CB podpořila už 50 školáků

 
Rodiče celkem 78 115 dětí pobírali k 31. 12. 2016 dávky v hmotné nouzi. V Jihočeském kraji bylo takto ohroženo 3789 dětí. Mezi iniciativy, které situaci takových rodin řeší, patří úhrada školních obědů pro děti.
 
obedy_1_2017
Zdroj foto: www.novinky.cz
 
Např. v rámci projektu „B.O.D. – Budějcké obědy dětem“ bylo v období od 1. prosince 2015 do 30. května 2017 podpořeno 49 školních dětí po dobu celkem 278 měsíců. Ve sbírce se dosud podařilo shromáždit 148 tisíc korun, z toho téměř 26 tisíc korun prostřednictvím mobilních pokladniček. Vydané finanční prostředky činí 126 tisíc korun při průměrné měsíční částce 500 korun za jeden oběd. Měsíční úhrada pro cca 25 vytipovaných dětí představuje 12.500 korun.
 
Způsob realizace sbírky (úhrady obědů):
  • Děti, kterým budou obědy hrazeny, jsou ze sociálně znevýhodněných rodin vytipovány ve spolupráci s odd. sociálně právní ochrany (jedná se o děti v péči SPOD).
  • Obědy jsou hrazeny po dobu cca 6 měsíců, poté dochází k novému posouzení potřebnost, úhrada končí a přechází zpět na rodinu nebo se v pomoci pokračuje po dobu nezbytně nutnou.
  • Obědy jsou hrazeny na základě rodičem doložených složenek nebo přímo školní jídelně měsíčně, a to podle skutečně odebraných obědů (při zálohových platbách dochází k následnému vyúčtování se školní jídelnou).
  • Jedinou podmínkou této podpory je akutní sociální krize rodiny, která jí neumožňuje obědy hradit (podmínkou není pobírání dávek v hmotné nouzi).
  • Rodiny dětí, které využívají podpory, jsou ze strany SPOD motivovány k úhradě školních obědů z vlastních prostředků (sociální pracovníci pomáhají řešit tísnivou finanční situaci rodiny). Cílem je převzetí odpovědnosti ze strany rodičů bez spoléhání na cizí finanční zdroje.

 

Do projektu MPSV obědy do škol se zapojí další čtyři kraje

Další z podobných iniciativ je projekt „Obědy do škol“ MPSV. To jednotlivým krajů na obědy pro děti dosud poskytlo přibližně 19 milionů korun. Nyní obědvá ve zhruba 200 školách kolem 3 400 dětí.

Podmínky pro získání dotace z programu Obědy do škol:

  • Dítě je ve věku 3 – 15 let a navštěvuje mateřskou či základní školu nebo víceleté gymnázium,
  • dítě má nárok příspěvek na živobytí po dobu delší než tří měsíce,
  • školka/škola je zapojená do projektu,
  • každá školní absence dítěte musí být řádně omluvena,
  • poskytnutou stravu musí dítě sníst ve školní jídelně.

Více informací: www.fead.mpsv.cz

Zdroj: DialogCB, MPSV

Informační bulletin

Pravidelný bulletin se souhrnem zajímavostí a informací z oblasti rodiny
Chci se odhlásit z odběru

Probíhá anketa

Myslíte si, že město České Budějovice je přátelské rodině?

V rámci článku: O projektu

Hlasovat