Novela změní způsob zařazení žáků do základních a praktických škol

Novela změní způsob zařazení žáků do základních a praktických škol

 

Novela školského zákona, kterou 21. ledna projednávala Sněmovna ve druhém čtení, zasáhne do řady oblastí.

 Vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami

Novela nově přistupuje k žákům se zdravotním postižením, kdy se mění způsob určování postižení a následné zařazování žáků do běžných nebo praktických škol. Při zařazení do běžného kolektivu by se tak nově přihlíželo k podpůrným opatřením, která žáci potřebují, namísto dosavadní lékařské diagnózy.

Přijímání do přípravných tříd základních škol pro všechny děti

V případě přijetí návrhu bude od prvního září letošního roku možné zařadit do přípravné třídy i dítě bez sociálního znevýhodnění.

Zákaz prodeje některých potravin

Návrh zakazuje prodej potravin, které jsou v rozporu s požadavky výživy. Napříště by se tak ve školách neměla prodávat a podávat např. smažená jídla nebo sladké limonády.

Povinné závěrečné zkoušky v učňovských oborech

Stejně jako nyní by měli být písemné, ústní a praktické, nově by však vycházely z jednotných zadání. V doprovodném materiálu ministerstvo školství poukazuje na fakt, že takové zadání přijalo 87 % dotčených škol již pro rok 2013.

Registr učitelů

Ministerstvu by měl zajistit přehled o tom, jak vypadá kariéra typického učitele. Do této chvíle takovými daty nedisponuje. Registr by měl být neveřejný a měl by být dvakrát ročně aktualizován. Ministerstvo si od něj slibuje přehled o počtu učitelů na té které konkrétní škole, jejich věkovém a kvalifikačním složení.

 

K novele zákona se poslanci vrátí na únorové schůzi Sněmovny.

 
 

Informační bulletin

Pravidelný bulletin se souhrnem zajímavostí a informací z oblasti rodiny
Chci se odhlásit z odběru

Probíhá anketa

Myslíte si, že město České Budějovice je přátelské rodině?

V rámci článku: O projektu

Hlasovat