Město České Budějovice od února realizuje projekt na podporu systematické práce OSPOD

Statutární město České Budějovice uspělo se svojí žádostí o dotaci a obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR v celkové výši 4 482 982,92 Kč. Realizace projektu "Podpora standardizace OSPOD České Budějovice" proběhne v období od 01.02.2014 do 30.06.2015.

Cílem projektu je naplnit požadavky novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí na standardizaci orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany dětí spočívá v nastavení optimálního počtu pracovníků OSPOD vzhledem k počtu dětí v dané obci a vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci s dětmi a rodinami.

V rámci projektu dojde k navýšení celkového počtu zaměstnanců oddělení sociálně-právní ochrany dětí ze současných 25 sociálních pracovníků na 31. V této souvislosti bude zajištěno vytvoření optimálního zázemí pro výkon agendy SPOD. Pod metodickým vedením budou zpracovány standardy kvality SPOD, pracovníci oddělení se budou podílet na jejich zavádění a ověřování v praxi.

Mezi aktivity projektu se dále řadí podpora profesního rozvoje zaměstnanců OSPOD, proběhne několik vzdělávacích kurzů a sociálním pracovníkům OSPOD bude poskytnuta pravidelná supervize. Projekt umožní také posílení systematické spolupráce subjektů participujících v rámci Systému včasné intervence. Během realizace projektu se uskuteční setkání u kulatých stolů, v rámci nichž se budou projednávat situace týkající se ohrožených dětí a jejich rodin.

Informační bulletin

Pravidelný bulletin se souhrnem zajímavostí a informací z oblasti rodiny
Chci se odhlásit z odběru

Probíhá anketa

Myslíte si, že město České Budějovice je přátelské rodině?

V rámci článku: O projektu

Hlasovat