Evropská unie věnuje rok 2015 rozvojové pomoci

V průběhu letošního roku chce Evropská unie vysvětlovat občanům fungování vlastní rozvojové pomoci a upozornit na práci lidí v jednotlivých zemích a pracovníků v terénu. Jednotlivé měsíce roku se zaměří vždy na jedno klíčové téma. Sociální otázky budou kromě února zvýrazněny také v březnu, červenci a srpnu.

 Probíhající únor je věnován vzdělávání. To je podle Evropské unie nejlepší prevencí proti sociálnímu vyloučení, nerovnosti a chudobě. Přes 50 milionů dětí ve světě nechodí do školy a 250 milionů dětí je negramotných.

Březen upozorní na diskriminaci žen a dívek v některých zemích a komunitách na základě pohlaví, kdy nemohou chodit do školy, najít slušné zaměstnání, nemají přístup ke zdravotní péči a sociální ochraně či dědictví.

Červenec – Úmluva o právech dítěte byla podepsána před 25 lety. Státy zavazuje k zaručení práva na život, vzdělání, zdravotní péči, spravedlivé zacházení a vyslechnutí názoru dětí a mládeže. Jsou tyto závazky dodržovány?

Srpen se zaměří na humanitární pomoc lidem postiženým v rámci přírodních katastrof, konfliktů a válek. Připomene, že evropská humanitární pomoc je určena každému bez ohledu na rasu, pohlaví, věk, nebo politické přesvědčení.

 

 Více o projektu:https://europa.eu/eyd2015/cs?month=12#theme-of-the-month , kde je možné sledovat jednotlivé akce.

Informační bulletin

Pravidelný bulletin se souhrnem zajímavostí a informací z oblasti rodiny
Chci se odhlásit z odběru

Probíhá anketa

Myslíte si, že město České Budějovice je přátelské rodině?

V rámci článku: O projektu

Hlasovat