Evidenční list důchodového pojištění nepotřebujete, klidně ho vyhoďte. Omyl!

Stejnopisy evidenčních listů důchodového pojištění můžete prokázat dobu svého zaměstnání i výdělky. To i tehdy, že zaměstnavatel originál evidenčního listu neodeslal ČSSZ nebo za vás pojistné neodvedl.

I když zaměstnavatelé mají ze zákona povinnost každoročně každému svému zaměstnanci vyhotovit evidenční list důchodového pojištění a předložit ho k evidenci České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), ne vždy svou povinnost z různých důvodů splní.

Neodvedení pojistného za vás jako zaměstnance nemá vliv na váše budoucí důchodové nároky. V těchto případech se má za to, že bylo pojistné uhrazeno a dluh na pojistném vymáhá ČSSZ na zaměstnavateli.

Evidenční list důchodového pojištění (ELDP) vám však umožňuje mít přehled o údajích důchodového pojištění. Důchod se totiž bude dříve či později týkat každého. Zjistíte-li v údajích na ELDP nesrovnalosti, požádejte zaměstnavatele o opravu. Když vám odmítá vyhovět, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ), která rozhodne o správnosti údajů a jejich případné opravě.

Požádejte zaměstnavatele o splnění jeho povinnosti

Pokud od zaměstnavatele evidenční list neobdržíte, požádejte ho, aby tuto svou zákonnou povinnost splnil. Pokud s vámi nekomunikuje, nebo mezitím např. zanikl, obraťte se na OSSZ. Ta zaměstnavatele (případně jeho právního nástupce či likvidátora) k dodatečnému doložení ELDP vyzve. OSSZ jsou oprávněny plnění povinností zaměstnavatelů v sociálním zabezpečení kontrolovat a vymáhat. Zaměstnavatel je povinen předložit zaměstnanci ELDP za kalendářní rok nejpozději do konce května následujícího kalendářního roku.

Tisková zpráva ČSSZ.

Informační bulletin

Pravidelný bulletin se souhrnem zajímavostí a informací z oblasti rodiny
Chci se odhlásit z odběru

Probíhá anketa

Myslíte si, že město České Budějovice je přátelské rodině?

V rámci článku: O projektu

Hlasovat