Domácí hospicová péče Charity funguje už přes 20 let - i bez doplatků

Česká média v uplynulých dnech informovala veřejnost o špatně nastavených podmínkách financování hospicové péče poskytované v domácím prostředí a o nemožnosti doprovázet umírajícího pacienta po dobu více než 30 dní. K této důležité otázce lidského života se aktuálně vyjádřila Charita ČR.


Snímek: Lubomír Kotek, Charita ČR

V souvislosti např. s článkem na aktuálně.cz koordinátorka zdravotních aktivit Charity ČR Ludmila Kučerová uvedla, že pomoc lidem, kteří si přejí strávit zbytek svého života doma, je již dobře dostupná.

Rádi bychom uvedli věci na pravou míru. Domácí hospicová péče je poskytovaná už přes 20 let, a to Charitou Česká republika. Navíc je hrazena z veřejného zdravotního pojištění a žádné časové lhůty ji neomezují.“ Mobilní hospice totiž poskytují služby většinou v jiném režimu než domácí hospicová péče.

Domácí zdravotní hospicová péče Charity je hrazena z veřejného zdravotního pojištění a dlouhodobě funguje na území celé ČR, u mobilní hospicové péče nyní ministerstvo zdravotnictví v rámci pilotního projektu spolu s VZP ověřuje její životaschopnost a možnosti dlouhodobého financování.

Domácí zdravotní hospicová péče

Jedná se o pomoc zajišťovanou v rámci tzv. domácí zdravotní péče (známé i jako ošetřovatelská služba). Tato pomoc je poskytována individuálně a bezplatně odbornými sestrami podle skutečně potřebného času. Zdravotní sestry navštěvují nemocné přímo doma, spolupracují s ošetřujícím lékařem a dalšími odborníky – lékaři paliativní medicíny, onkology, klinickými psychology ad. Vše dle individuálních potřeb uživatelů těch, a v těsné spolupráci s jejich rodinami a blízkými.

Garantem péče je praktický nebo jiný ošetřující lékař a je hrazena po celou dobu potřebnosti. „Pokud pacient něco připlácí, jedná se o doplňující služby jako je např. pečovatelka, zapůjčení pomůcek apod.,“ upřesňuje Ludmila Kučerová.

Cílem služby je umožnit pacientovi strávit poslední čas svého života v kruhu rodiny se svými blízkými. Tuto zdravotní pomoc mohu samozřejmě využít i lidé žijící osamoceně, kteří si přejí strávit zbytek života ve známém prostředí svého domova.

Kromě 53 charitních středisek pod hlavičkou Charity ČR poskytuje tuto péči celorepublikově také řada agentur domácí zdravotní péče.

 

Zdroj: cirkev.cz, Charita ČR

Informační bulletin

Pravidelný bulletin se souhrnem zajímavostí a informací z oblasti rodiny
Chci se odhlásit z odběru

Probíhá anketa

Myslíte si, že město České Budějovice je přátelské rodině?

V rámci článku: O projektu

Hlasovat