Dobrovolník volí dobro pro druhé

Pracují jednorázově, krátkodobě nebo trvale, a hlavně bez nároku na odměnu. Jejich motivaci spojuje zájem o své okolí a potřeba pomoci. Dobrovolnou pomoc využívají desítky neziskových organizací.

Dobrovolníky v Českých Budějovicích tvoří převážně mladí zájemci, studenti Jihočeské univerzity. Určitou nevýhodou je absence jejich pomoci v době prázdnin nebo ve zkouškovém období. Po ukončení studia se navíc vracejí domů a u dobrovolné práce nezůstávají.

Další, méně početnou skupinou jsou zájemci ve středním věku. Mohou se zapojit i tam, kde „studentský věk“ nestačí. Např. při práci s pěstouny, neúplnými rodinami či v dětských domovech jsou vítáni muži ve středním věku, kteří mohou působit na děti svým vzorem.

Podobný pozitivní vliv mohou mít senioři – dobrovolníci při trávení volného času s dětmi, které v rodině nemají prarodiče.

Motivace zájemců je různá, u studentů je to často vazba na školní předměty a možnost získání praxe. Může jí být i pocit osamělosti a vyplnění volného času smysluplnou činností nebo prostě jen pomoc svým přátelům a blízkým. Potřeba pomáhat druhým je vlastně také povahový rys.

Školení a vysílání dobrovolníků do smluvních organizací ve městě zajišťují ADRA a Diecézní charita ČB; ostatní pak využívají jejich pomoc pro potřeby vlastní činnosti.I přes společnou informační kampaň provádí nábor dobrovolníku každá organizace sama a problémem bývá udržet je pro dlouhodobou pomoc.

Pokud již uvažujete o dobrovolné promoci nějaké organizaci a nejste si jisti, zda by vám taková práce šla, nemusíte mít obavy. Pokud je organizace akreditovaným dobrovolnickým centrem, bývá zde většinou vyškolený pracovník, který se o vše stará.

Foto zdroj: www.24beh.cz

Odborníci vítáni

Aktivity dobrovolníků nemusí zahrnovat pouze přímou pomoc s uživateli služeb, či manuální práce při úklidu a opravách v jednotlivých organizacích. Poskytovatelé sociálních služeb uvítají také odborný servis, jako je právní, personální a ekonomické poradenství, podpora řízení organizace a lidských zdrojů. V této souvislosti představují zajímavý potenciál společensky odpovědné aktivity firem. V rámci firemní kultury je zatím organizováno převážně jako teambuildingová aktivita pracovních týmů a nejde tak o klasické dobrovolnictví. Často se jedná o manuální pomoc kolektivu zaměstnanců při jednorázové výpomoci. Z řad firemních zaměstnanců se však mohou stát dlouhodobí dobrovolníci, kteří poskytují organizacím služby v oblasti své profesní odbornosti.

„Dobropoint“

Nábor, proškolování a třídění zájemců o dobrovolnickou práci by v budoucnu mohlo v rámci Českých Budějovic zajišťovat jedno centrální místo. Takový „Dobrovolnický bod“ by vytvořil jejich databázi, spravoval informační portál či šířil osvětu o dobrovolnictví, zajišťoval by také servis pro organizace, které dobrovolníky přijímají k zajištění vlastních služeb. Jeho úloha by tak byla zastřešující a došlo by i k úspoře nákladů na zajištění práce dobrovolníků.

„Dobrovolnický bod“ by se mohl stát součástí některé stávající organizace, další variantou je jeho zřízení ze strany města jako zadavatele sociálních služeb. S financováním se počítá prostřednictvím dotací a provoz by mohl být zajišťován také za pomoci samotných dobrovolníků.

Neziskovky poptávají firmy

Zhodnocení potřeb v oblasti dobrovolnictví a snaha po řešení vedla poskytovatele sociálních služeb a služeb doprovodných k vytvoření společné poptávky, která na základě společné dohody směřuje společnosti E.ON České Budějovice jako možnost zapojit firemní zaměstnance. Průběžně aktualizovaná poptávka bude dále podkladem pro dialog s dalšími podnikatelskými subjekty, které se chtějí realizovat v rámci aktivit společenské odpovědnosti.

Dobrovolníky finančně podpoří město

Nové samostatné opatření zaměřené na dobrovolníky je připraveno vyhlásit v rámci dotačního programu pro rok 2017 město České Budějovice. Určeno bude nejen pro případný vznik „Dobrovolnického bodu“, ale zacílí na dobrovolnictví jako takové. Alokovaná částka, o jejíž výši se jedná, veškeré požadavky poskytovatelů služeb pravděpodobně nepokryje, jedná se však o první reálné opatření k řešení tohoto tématu doprovázené i finanční podporou.

Jednotné kontaktní místo tedy zatím nefunguje. Přesto, pokud vám svět kolem vás nenílhostejný a uvažujete o pomoci lidem kolem sebe, vyberte si organizaci v příloze tohoto článku a přihlaste se…

Přehled poptávky po dobrovolnících. 

Informační bulletin

Pravidelný bulletin se souhrnem zajímavostí a informací z oblasti rodiny
Chci se odhlásit z odběru

Probíhá anketa

Myslíte si, že město České Budějovice je přátelské rodině?

V rámci článku: O projektu

Hlasovat