Chystá se dopravní soutěž rodičů a předškolních dětí v Hopsáriu

Jedním z úkolů platné Strategie bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje pro období 2014 – 2020 je organizace vhodné soutěže zaměřené na dopravní tématiku a bezpečnost účastníků silničního provozu, která bude určena dvojici rodič a dítě. Krajský úřad Jihočeského kraje prostřednictvím odboru dopravy a silničního hospodářství proto vyhlašuje Dopravní soutěž rodičů a předškolních dětí, která se uskuteční v pondělí 10. listopadu 2014 od 13,00 hod. v osvědčených prostorách Hopsária v Českých Budějovicích. V hale s dopravním hřištěm ve Vrbenské ulici již proběhly dvě krajské soutěže pro děti z mateřských škol.

Dvoučlenná rodinná družstva (předškolní dítě a rodič, eventuelně prarodič) budou usilovat o co nejlepší umístění v dovednostech při jízdě na dopravním hřišti a jízdě zručnosti a ve znalostech pravidel silničního provozu a dopravního značení. Z každé rodiny se může zúčastnit jedno družstvo a celkový počet soutěžních dvojic je vzhledem ke kapacitě limitován. Zájemci by tudíž neměli váhat s podáním přihlášky (nejpozději do 5. 11. 2014), než bude dosaženo třiceti řádně přihlášených dvojic. Vstup na akci je volný a vítáni jsou diváci nejen z řad rodinných příslušníků.

Na organizaci se budou společně podílet Jihočeský kraj – Krajský úřad, Hopsárium – svět rodinné zábavy, krajské pracoviště BESIP Ministerstva dopravy, Statutární město

České Budějovice, Profiautoškola ÚAMK ČR České Budějovice a AUTOMOTOklub České Budějovice a každá z uvedených institucí věnovala do soutěže hodnotné ceny.

Rozhodčími budou Mgr. Blažej Štícha, Ing. Jitka Bočkayová, Ing. Eva Nováková, Mgr. Luboš Rákosník (Jihočeský kraj – Krajský úřad), Mgr. František Špale, Vlastimil Petřek (AUTOMOTOklub ČB), Martin Kunst (Profiautoškola ÚAMK), Ing. Jan Kupsa (Magistrát města ČB), Václav Kovář (BESIP) a Ing. Markéta Šachlová (Hopsárium). Do organizačního týmu dále patří Ing. Michal Lojka (provozovatel Hopsária), Ing. Jaroslav Mráz (vedoucí ODSH Magistrátu města ČB) a Ing. Jiří Klása (vedoucí ODSH Krajského úřadu Jihočeského kraje).

Podrobnější informace a formulář přihlášky naleznete na http://budejovice.hopsarium.cz/ a http://besip.kraj-jihocesky.cz/.

   

Informační bulletin

Pravidelný bulletin se souhrnem zajímavostí a informací z oblasti rodiny
Chci se odhlásit z odběru

Probíhá anketa

Myslíte si, že město České Budějovice je přátelské rodině?

V rámci článku: O projektu

Hlasovat