(+420) 386 801 623

B.O.D. - Budějcké obědy dětem

Pod heslem „Aspoň jedno teplé jídlo denně“ probíhá úhrada školních obědů dětem, jejichž rodiče hledají cestu k vlastní soběstačnosti.

Finanční sbírka na obědy pro školáky je realizována v úzké spolupráci s oddělením sociálně právní ochrany českobudějovického magistrátu od listopadu 2015.


Ilustrační foto, zdroj www.bidfood.cz

Sociální pracovníci magistrátu vyhodnocují situaci a potřeby rodin, se kterými pracují na zlepšení jejich sociální situace, životní úrovně, vztahové roviny a celkového klimatu v rodině. Sbírka určená na úhradu školních obědů je podporou těm rodinám, které nemají finanční příjmy v dostatečné výši či s nimi neumí efektivně hospodařit. Úhrada školních obědů je dočasná, po dobu finanční podpory je s rodinou pracováno za účelem vyřešení tíživé finanční situace, získání návyků v hospodaření s penězi, vyřešení dluhové zátěže, prevence neuvážených půjček a zvýšení příjmů. Cílem je pomoc s nalezením odpovědnosti a motivace k dosažení vlastní soběstačnosti.

O pomoc s úhradou školních obědů může požádat sám rodič svou sociální pracovnici nebo sociální pracovnice tuto pomoc, v případě závažných důvodů, samy nabídnou. Úhrada obědů trvá po dobu šesti měsíců, může však být kratší, pokud se finanční situace zlepší dříve. Naopak, výjimečně se tato doba může prodloužit. Ve většině případů se nastavená půlroční výpomoc ukázala jako dostačující.

 Díky dárcům obědvalo již téměř 60 dětí.

  • 25 Kč je cena za dětský školní oběd
  • 500 Kč stojí měsíční obědy pro školáka
  • 158.000 Kč se díky dárcům podařilo vybrat k 1. 11. 2017
  • 146.000 Kč bylo uhrazenoza dětské školní obědy
  • 57 školních dětí již díky sbírce obědvalo
  • 286 měsíců obědvaly děti alespoň jedno teplé jídlo denně

Přispět můžete jednoduše: 

  • Bezhotovostně zasláním libovolné částky na účet: 2400870864/2010
  • Vhozením hotovosti do dvou kasiček, pro které se v současné hledá umístění. Tipy jsou vítány!
  • Prostřednictvím darovací smlouvy (vhodné pro právnické osoby). 
  • Individuální dárcovství na základě příběhu školáka

Spolek DialogCB sbírku organizuje, hledá dárce a hradí školní obědy. Výběr rodin a práci s nimi však nechává odborníkům.

Vaše příspěvky pomáhají konkrétním dětem: 

Příběh první.

Dnes dvanáctiletý Honzík se narodil do úplné rodiny. Oba rodiče byli před jeho narozením aktivními poživateli pervitinu a marihuany. Otec však před narozením syna, na rozdíl od matky, začal s léčbou. Následně se rodiče rozešli a malý Honzík byl soudem svěřen do péče matky. S otcem se však pravidelně vídal. Otcova rodina bohužel pod tíhou domněnek, že syna sexuálně zneužívá, na něj podala trestní oznámení. Otec tak byl podroben odbornému prozkoumání znalci, kteří sexuální zneužívání nepotvrdili. Při následném namátkovém sociálním šetření u matky bylo zjištěno, že je stále aktivní uživatelkou drog (pervitinu a marihuany). Malý Honzík byl tedy svěřen do péče svého otce. OtecHonzíka bohužel ztratil zaměstnání z důvodu epileptických záchvatů a pobírá jen částečný invalidní důchod. V současné době je sice zaměstnán, nicméně jeho příjmy jsou velmi nízké a není z nich schopen uhradit veškeré potřebné věci. Jirka miluje fotbal, který i aktivně hraje.

 

Příběh druhý.

Devítiletá Natálka se narodila matce závislé na návykových a psychotropních látkách, která se nebyla schopna o dceru řádně starat. Toho není bez další pomoci schopen ani otec, dlouhodobě v péči psychiatra. A tak se o malou Natálku začala starat babička, prakticky od jejího narození. Otci i matce bylo stanoveno výživné, které matka dlouhodobě nehradila. Otec výživné hradí, nicméně částka výživného zdaleka nepokrývá náklady na dítě. Babička se snaží vnučce zajistit vše, co mají ostatní děti. Je však již ve starobním důchodu a donedávna si brigádně přivydělávala, nicméně na brigádu již chodit ze zdravotních důvodů dál nemůže. Babička se dokonce, ve snaze zlepšit svou finanční situaci, přestěhovala s vnučkou do menšího bytu. Finanční situace rodiny je i tak dále hodně napjatá, proto byla Natálka zařazena do projektu úhrady obědů. Natálka patří ve škole mezi premianty třídy a péče její babičky je po celou dobu hodnocena na velmi vysoké úrovni.

Informační bulletin

Pravidelný bulletin se souhrnem zajímavostí a informací z oblasti rodiny
Chci se odhlásit z odběru

Probíhá anketa

Myslíte si, že město České Budějovice je přátelské rodině?

V rámci článku: O projektu

Hlasovat