(+420) 386 801 623

Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice, o.p.s.

 Středisko pro mezilidské vztahy

Adresa: Nádražní 47, 370 01 České Budějovice
Kontaktní osoba:      

PhDr. Rostislav Nesnídal

Telefon: 387 438 703, 387 422 491
e-mail: spramv@gmail.com
www stránky: www.rodinnaporadnacb.cz
Provozní doba:

Po - Čt       7,00 – 17,00 hod.
              7,00 – 15,30 hod.

Činnost:

Nabízíme pomoc klientům:

 • Při řešení akutních či vleklých problémů v oblasti: partnerských, rodinných, osobních a mezilidských vztahů.
 • Poskytujeme odbornou poradenskou, diagnostickou, psychoterapeutickou a výchovnou péči a krizovou intervenci
 • Psychoterapii individuální, párovou, rodinnou a skupinovou.
 • Řešení problémů kompetence a komunikace.
 • Pomoc při řešení rozvodových i porozvodových situací.
 • Mediační aktivity při svěření dětí do péče rodičů.
 • Následnou pomoc při vytváření odpovídajících dohod.
 • Předcházení syndromu zavrženého rodiče.
 • Práce se žadateli o náhradní rodinnou péči.
 • Podílí se na chodu Klubu náhradních rodičů.
 • Spolupráce s Probační a mediační službou.
 • Pomáhá odborně klientům Intervenčního centra v oblasti domácího násilí.
 • Zajišťuje praxi studentům.
 • Nabídka supervize dalším pracovištím.
 • Nabízí psychosociální výcviky.
 • Diagnostika podle zakázky (osobnost, intelekt a další schopnosti) 
 • Pořádání přednášek, kurzů, seminářů a výcviků doplněné o duševní hygienu, relaxační techniky a jiné formy vedoucí k psychickému uvolnění.
 • Programy osobního rozvoje, rozvíjení vlastního potenciálu.


Linka důvěry:

Adresa: Nádražní 47, 370 01 České Budějovice
Kontaktní osoba:      

PhDr. Rostislav Nesnídal

Telefon: 387 313 030
e-mail: spramv@gmail.com
www stránky: www.rodinnaporadnacb.cz
Provozní doba:

NONSTOP

Činnost:

Telefonická krizová pomoc:

 • Je místem prvního kontaktu.
 • Je snadno dostupná.
 • Okamžitá telefonická pomocNONSTOP provoz.
 • Naslouchající a zároveň pomáhající jsou odborníci (psychologové, soc. pracovnice, psychoterapeuti a jiní odborní poradci).
 • Je zaměřena jak na děti a mládež, tak i dospělé a seniory.
 • Napomáhá zvládat takové situace, které již člověk není schopen vlastními silami zvládat a ohrožují jej v jeho jak psychické, tak i tělesné stabilitě.
 • Je schopna poskytnout potřebné odborné informace či člověka správným směrem orientovat.
 • Nabízí Kurzy krizové intervence, pro které má akreditaci.

Pomáhá řešit problémy rodinné, vztahové, výchovné, zdravotní, osobní, finanční, sexuální, sociálně-právní, domácího násilí, různých závislostí.

Informační bulletin

Pravidelný bulletin se souhrnem zajímavostí a informací z oblasti rodiny
Chci se odhlásit z odběru

Probíhá anketa

Myslíte si, že město České Budějovice je přátelské rodině?

V rámci článku: O projektu

Hlasovat