Kulturně vzdělávací centrum Pansofie

Adresa:  Dům umění, nám. Přemysla Otakara II. 38, České Budějovice, 370 01
Kontaktní osoba:        Mgr. Vladimíra Dvořáková
Telefon:  724 545 581
e-mail:  pansofie@sky.cz
www stránky:  www.pansofie.cz
Provozní doba:  podle měsíčního programu, denně

 

ČINNOST:

Rodičovství

Gravid klub: pravidelné cykly předporodní přípravy: Rodíme se rodičem aneb měsíčním letem prenatálním světem, navazující na psychoprofylaxi, ve spol. s ČČK -  vše o těhotenství, porodu (klasicky i alternativně), poporodní péči o matku i dítě, zvláštní kapitoly jsou věnované i otcům.

Paedo klub: zahrnuje pravidelné besedy a přednášky dětské lékařky, psychologů, pedagogů, a to v rámci cyklů z oblasti péče o zdraví dítěte, jeho vývoj, výchovu:  Kojíme se s kojencem –aneb velkým skokem od uzlíčku k botičkám, Batolíme se s batoletem – aneb kotrmelcem od botiček k nočníčku, Školíme se před školkou aneb výmykem od nočníčku k pastelkám, Školíme se školou aneb hvězdou od pastelek k žákovské a ještě dál

Součástí odborného programu obou klubů jsou i sociálně aktivizační programy pro činnost s dětmi, tzv. školičky s pohybovými, hudebně rytmickými a tvůrčími aktivitami pro Vaše děti, odstupňovanými podle jejich věku.Vítaná je samozřejmě i možná spolupráce s rodiči, zvláště ve smyslu jejich profesního zaměření.

Dětská skupina – „školka“

V Domě umění připravujeme pro děti, které se nedostaly do mateřské školy a pro rodiče, kteří potřebují lépe sladit svůj rodinný a pracovní život, tzv. dětskou skupinu, „školku“. Jedná se o sociálně dostupnou formu pomoci rodinám s malými dětmi zapojit se do společenského a pracovního života.

Zdraví

V rámci Medica klubu pořádáme lékařské besedy, přednášková setkání, otevřená všem generacím. Nabízíme možnost doplňkové péče pomocí přípravků z léčivých a jiných rostlin a homeopatie.

Umění a řemeslo

Nabízíme možnost netradičních ateliérů pro všechny generace, které vedou profesionální umělci – v rámci cyklu: Umět uměním (Keramika a modelování, Malba a kresba na textil, Šití a ruční práce, šití hraček)

Divadlo

Připravujeme pohádková divadelní představení – s loutkohry i činohry a hudebně dramatické slavnosti, týkající se významných období tradičního roku.

Filosofie, psychologie

Pořádáme přednášková setkání s odborníky, zaměřená na oblast psychického života a jeho možných úskalí, na mezilidské vztahy, partnerské a manželské vztahy, vývoj osobnosti, vývoj kultury, setkávání příznivců filosofie, psychologie, hlubinné psychologie, mytologie, religionistiky – v rámci tzv. Filosofia klubu.

Informační bulletin

Pravidelný bulletin se souhrnem zajímavostí a informací z oblasti rodiny
Chci se odhlásit z odběru

Probíhá anketa

Myslíte si, že město České Budějovice je přátelské rodině?

V rámci článku: O projektu

Hlasovat