Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji

Adresa: Jiráskovo nábřeží 1549/10, 370 04 České Budějovice 
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Knetl, ředitel centra
Telefon: 776 763 176
E-mail: pomoc@ditevkrizi.cz
www stránky: www.ditevkrizi.cz
Provozní doba:

Po – Út    8:00 – 16:00 h,
St             8:00 – 18:00 h,
Čt - Pá     8:00 – 14:00 h.

Telefonický kontat:     Po – Pá   8:00 – 9:00 h
                                  Po - Čt 14:00 - 15:30 h

Činnost:

KRIZOVÁ POMOC

Včasná ambulantní pomoc a podpora dospělým, dospívajícím, dětem a jejich rodinám v obtížných životních situacích, které přechodně nejsou schopni sami řešit

Služba zahrnuje:

-  krizovou intervenci
-  poradenství (psychologické, sociální, právní)
-  poskytování informací o návazných službách
-  následnou psychoterapii

 Možné příčiny krizí:

 • úmrtí v rodině
 • rozvod, odchod partnera
 • ztráta zaměstnání
 • onemocnění sebe či blízkých
 • zadluženost
 • výchovné problémy
 • domácí násilí
 • neshody s blízkými či spolupracovníky,…

 Principy:

-  bezplatnost
-  včasná pomoc
-  diskrétnost
-  profesionalita
-  individuální přístup

SLUŽBY PRO RODINU S DĚTMI

Podpora rodin s dětmi, u kterých je vývoj ohrožen z důvodu působení dlouhodobé krizové situace

Služba zahrnuje:

-  odborné poradenství
-  podporu rozvoje zdravých vztahů v rámci rodiny i mimo ni
-  posilování a rozvoj rodičovských kompetencí
-  pomoc při zvládání rozvodové situace
-  práci s emocemi všech zúčastněných
-  hledání optimálních podmínek porozvodového uspořádání
-  setkávání dítěte s rodičem, se kterým po rozvodu nesdílí domácnost
-  podporu při uplatňování práv a oprávněných zájmů dítěte

Podporovaná setkávání

Setkávání dítěte a rodiče, mezi nimiž došlo k narušení citové vazby, a to nejčastěji následkem rozvodu a s tím související zhoršenou komunikací mezi rodiči, přetrvávajícími konflikty, popouzením jednoho rodiče vůči druhému nebo časovou odlukou, kdy se dítě s druhým rodičem nevidělo.

Podporovaná setkávání (dále jen PS) probíhají na základě:

 • rozhodnutí soudu
 • doporučení či žádosti OSPODu (oddělení sociálně právní ochrany dětí)
 • dobrovolného rozhodnutí obou rodičů

Setkávání se uskutečňují pod odborným vedením v bezpečných v neutrálních a bezpečných prostorách KC v diagnosticko- terapeutické místnosti.

Součástí podporovaného setkávání jsou

-  individuální rozhovory s každým rodičem zvlášť před vlastním zahájením setkávání
-  vlastní podporovaná setkávání mezi rodičem a dítětem (3- 8)
-  pracovní konzultace (které jsou povinné po uplynutí určitého počtu setkání) a rodičovské konzultace (dobrovolné)
-  součástí jsou taktéž skupinová setkávání pro muže a ženy

 Přínosy PS:

-  zmapování rodinné situace
-  poskytnutí bezpečného a neutrálního prostoru pro získání zkušenosti vzájemného nekonfliktního setkání
-  poskytnutí psychické podpory
-  posilování motivace k setkání i mimo KC'
-  následná doporučení (rodičům, soudu, OSPODu)

SKUPINY PRO ŽENY A MUŽE, DĚTI A ADOLESCENTY

Skupiny v rámci krizového centra jsou pojaty jako podpůrně motivační. Setkávaní v podpůrných skupinách pomáhá klientům posílit motivaci a možnosti řešení v oblasti jejich rodinného života. Muži, ženy i adolescenti se skupinách navzájem podporují a hledají společně cestu jak svoji obtížnou situaci zvládat, jakým způsobem si udržet zdravý vztah k dětem, nebo partnerům i těm bývalým, v případě skupiny pro adolescenty k rodičům a kamarádům. Dostává se jim informací (edukace) ohledně jejich vztahů a možnostech vyrovnávání se situací, ve které se aktuálně nacházejí. Skupiny mají terapeutický efekt i v tom, že jde o pravidelný program, kde se členové skupiny setkávají s ostatními kolegy a mohou tak sdílet své zkušenosti a u skupin pro dospělé zároveň rozvíjet i své rodičovské kompetence. Součástí skupiny pro muže a ženy je podpůrná skupina pro děti. Ve skupině mají děti možnost odreagovat se a sdílet témata týkající se nejen rodiny.

Informační bulletin

Pravidelný bulletin se souhrnem zajímavostí a informací z oblasti rodiny
Chci se odhlásit z odběru

Probíhá anketa

Myslíte si, že město České Budějovice je přátelské rodině?

V rámci článku: O projektu

Hlasovat