Jeslová zařízení

Kontaktní adresa:  E. Pittera 3, 370 01 České Budějovice 
Kontaktní osoba: Mgr. Jiřina Dudová, ředitelka
Telefon:   386 102 524
e-mail:  jesle.cb@quick.cz
www stránky:   www.jazcb.cz
Provozní doba:  Po – Pá 7,30 – 16,00 hod.

JESLE:

  • poslání - profesionálním způsobem doplnit rodinnou péči a výchovu dětí do 3 let věku
  • cíl - podpora harmonického rozvoje dětí od raného věku v souladu s jejich věkovými možnostmi a s přihlédnutím k jejich individuálním schopnostem
  • kvalifikovaný a zkušený personál
  • hravé a přátelské prostředí
  • celodenní stravování
  • příprava dětí na vstup do mateřské školy
  • akce pro děti i společné akce pro děti a rodiče
  • formy pobytu: denní pobyt (trvalé umístění)
                             hlídání


Jesle K. Štěcha
 Kontaktní adresa: K. Štěcha 5, 370 05 České Budějovice
 Kontaktní osoba: Bc. Barbora Siegerthová – zástupce vedoucí výchovné péče
 e-mail: JKS.CB@seznam.cz
 www stránky: www.jazcb.cz
 Provozní doba:  Po – Pá 6,00 – 17,00 hod
 Činnost: péče o děti od 18 měsíců do 3 let věku

   

Jesle E. Pittera
 Kontaktní adresa: E. Pittera 3, 370 01 České Budějovice
 Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Hanelová – vedoucí provozu jeslí
Pechoušková Věra – vedoucí výchovné péče
 Telefon: 386 102 523, 728 302 818
 e-mail: JEP.CB@seznam.cz
 www stránky: www.jazcb.cz
 Provozní doba:  Po – Pá 6,00 – 17,00 hod.
 Činnost: péče o děti od 6 měsíců do 3 let věku

          

Jesle Čéčova 40b
Kontaktní adresa:  Čéčova 40b, 370 04 České Budějovice
Kontaktní osoba:  Iva Juhaňáková – zástupce vedoucí výchovné péče
Telefon:  385 340 418, 601 389 393
e-mail:  JEC.CB@seznam.cz
www stránky:  www.jazcb.cz
Provozní doba:   Po – Pá 6,00 – 17,00 hod.
Činnost:  péče o děti od 24 měsíců do 3 let věku

Informační bulletin

Pravidelný bulletin se souhrnem zajímavostí a informací z oblasti rodiny
Chci se odhlásit z odběru

Probíhá anketa

Myslíte si, že město České Budějovice je přátelské rodině?

V rámci článku: O projektu

Hlasovat