(+420) 386 801 623

Univerzita pro prarodiče a vnoučata

Pondělí 26.Listopadu 2018
15:00
Konec akce: Pondělí 14.Ledna 2019, 17:00

CO:  Otevíráme již V. ročník urnivezty, která umožňuje mezigenerační porozumění a dialog. Pomáháme rozvíjet kritické myšlení, učíme jednoduché mnemotechniky a poznatky z oblasti historie, výtvarného umění a hudby. Akce se koná každý měsíc 1x vždy v pátek. Akce je určena pro jednoho prarodiče a jedno dítě vě věku 6 -12 let.

 

Akademický rok2018/19
Cílová skupina Senioři, děti 6 – 12 let (dvojice 1+1)
Výukové cíle Mezigenerační porozumění a dialog, rozvoj kritického myšlení, jednoduchých mnemotechnik, poznatků z oblasti historie, výtvarného umění, hudby.
Obsah kurzu

Neuron na dálnici (V. Suchomelová)

Hledání příběhu v obraze (J. Pokorný)

Etika a příroda  (Martina Pavelková)

Hudbohraní (Karel Ochozka)

Hromnice, aneb příběhy staré kostelní svíce (Martin Weis)

Příběh knihy (Helena Zbudilová)

Samson a studna (Michal Filip)

Městská hra

Slavnostní ukončení

Forma a metody výuky Formy: cyklická, skupinová, samostatná práce, exkurze.  Metody: slovní, názorně-demonstrační, praktické
Doporučená literatura Buzan, T. Myšlenkové mapy pro děti, BizBooks 2013
Lektorské zabezpečení Věra Suchomelová, Martina Pavelková, Karel Ochozka, Helena Zbudilová, Martin Weis, Michal Filip, Jiří Pokorný
Rozsah kurzu 18 hodin
Termíny výuky

pátky vždy od 15: 00 do 17:00

19.10., 2.11., 7.12., 4.1., 1.2., 1.3., 5.4., 3.5., 25.5. 2019

Poplatek 800 Kč (za jednu dvojici)

Vyhledejte si akci

Rychlá volba: dnes | zítra | pozítří | tento týden | příští týden | tento měsíc | příští měsíc

Informační bulletin

Pravidelný bulletin se souhrnem zajímavostí a informací z oblasti rodiny
Chci se odhlásit z odběru